Gelir vergisi beyan periyodu başladı

Meskenini yahut konutunu kiraya verenler, kazandıkları gelir karşısında ödemekle mükellef oldukları vergi beyannamelerini 31 Mart 2022 Perşembe gününe kadar  verebilecek.

Mesken sahipleri, birden fazla patrondan geliri olan, kar hissesi elde edenler beyanname verecek ve 5 yıldan evvel meskenini, işyerini satıp çıkar elde eden 110 bin mükellef de yararını beyan edecek.

Öte yandan tahakkuk edecek verginin iki taksitte (birinci taksit Mart, ikinci taksit Temmuz ayı içinde) ödenmesi gerekiyor.

GELİRE DAHİL OLAN YARAR VE İRATLAR

Gelire giren yararlar şu halde:

  • Ticari karlar,
  • Zirai karlar,
  • Fiyatlar,
  • Özgür meslek yararları,
  • Gayrimenkul sermaye iratları,
  • Menkul sermaye iratları,
  • Başka kar ve iratlar.

SMS GÖNDERİLECEK

Hazine ve Maliye Bakanlığı bu yıl kira geliri elde eden 785 bin mesken sahibine SMS göndererek 1 Mart’ta beyan devrinin başladığını anımsatacak.

GELİRİ BEYAN ETMEYENLERE CEZA

Kira geliri elde etmesine karşın gelirini beyan etmeyenler ya da düşük beyan edenlerin tespiti halinde ceza kesiliyor.

Kira bankadan ödenmediği takdirde başka ceza, beyanname verilmezse de başka ceza uygulanıyor. Bu ceza günümüz itibariyle kira bedelinin yüzde 5’i kadar  öngörülüyor.

Leave a Reply